ЕНГЕЛАНИ

ЕНГЕЛАНИ (Енхелеи) – древно племе од Горна Македонија (сп. Полибиј) што го населувало Охридско-струшкиот регион; во римско време преовладало името Дасарети наместо претходното име на племето Енгелани (сп. Страбон). (Види Дасарети.) ЛИТ.: Н. Проева, Студии за античките Македонци, Скопје, 1997. А. шук.