ЕМЕ

ЕМЕ (Слободна голема Грција) – грчка националистичка организација формирана во 1943 г. и дејствувала за создавање „Голема Грција”, во чиј состав би влегле територии од Албанија (Јужна Албанија или т.н. Северен Епир), дел од денешна Република Македонија(Битолскиот регион) и од Бугарија – Пиринскиот дел на Македонија (Петричко). ЛИТ.: А. Вацалопоулос, Хистоире де ла Греце модерне, Парис, 1975. Ст. Кис.