ЕМБАРГО КОН Република Македонија

ЕМБАРГО КОН Република Македонија. Во рамките на генералниот притисок на РГ врз Република Македонија за откажување од сопственото име во првата половина од 90-тите години на ⅩⅩ в. РГ во два наврата става забрана на увоз на стоки во Република Македонија од пристаништето во Солун. На 21. Ⅷ 1992 г. е воведена првата забрана на товарењето и испораката на нафтата за Република Македонија што продолжува и во следниот месец. По запознавањето на ООН и ЕЗ со противправниот акт, од страна на институциите во Република Македонија, со барање за меѓународна интервенција за симнување на грчкото ембарго на нафта кон Македонија, на 18. IX 1992 г. стапува во сила Упатството на ЕЗ за испорака на нафта за Македонија од Солунското пристаниште, според кое во документите треба да се употребува назнаката „ПЈРМ”. Под тој услов на 22. IX 1992 г. РГ ја прекинува забраната. Второто ембарго се случува по признавањето на Република Македонија од САД (8. Ⅱ 1994). На 16. Ⅱ 1994 г. Владата на Андреас Папандреу, по само неколкумесечни преговори со Владата на Република Македонија, во времето на грчкото претседавање со Советот на минис-трите на ЕУ, става потполна забрана на увозот на сите производи, освен оние за хуманитарна намена, со истовремено затворање на конзулатот во Скопје. По потпишувањето на Привремената согласност (13. IX 1995) на 15. Ⅹ 1995 г. РГ го симнува општото ембарго кон Република Македонија. ЛИТ.: Јован Теговски, Политички и договорни односи меѓу Република Македонија и ЕУ: развој и перспективи до членство, преглед на трудови, Континуирано образование за европски прашања: основање на Тренинг центар за европска интеграција, Скопје, 2006; Ахил Тунте, Република Македонија – прва декада (1990– 2000), Скопје, 2005. Т. Петр.