ЕМАТИЈА

ЕМАТИЈА – древна област на пиериското крајбрежје, која се поврзува со старото име на Македонија. Кај византиските хроничари е постарото име за гр. Тесалоника или за областа од Халијакмон до Аксиј. ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957. А. шук.