ЕДНОДНЕВКИ

ЕДНОДНЕВКИ (Епхемероптера) – ред најпримитивни инсекти со крилја. Нивните ларви живеат во вода, а возрасните единки не се хранат и живеат многу кратко, по што и го добиле името. Во Македонија досега се регистрирани 63 таксони, од кои 5 се македон-Еднодневка ски ендемити. ЛИТ.: Ц. Г. МцГавин, Инсецтс, Спидерс анд отхер террестриал Артхроподс, Лондон, 2000; П. А. Меглитсцх, Инвертебрате Зоологѕ, Оџфорд, 1972; П. Икономов, Еднодневките (Епхемероптера) на Македонија фам. Епхемереллидае, „Ацта. Мус. Мац. Сци. Нат.”, 8 (3), Скопје, 1961, 53–74. Св. П. – В. Сид.