ДУЊА

ДУЊА . (Цѕдониа вулгарис Л.) – споредна овошна култура во РМ, со годишно производство од околу 1.000 т. Се одгледува во дворови или во склоп со други овошни видови. Застапени се две сорти, лесковачка и врањска. Лесковачката Дуњи е со топчести плодови, сочна, вкусна, трајна и позастапена. Врањската има крупни, издолжени плодови, со помала сочност и трајност. Б. Р.