ДУКА, Ирина

ДУКА, Ирина (XI – Ⅻ в.) – византиска царица, жена на императорот Алексиј Ⅰ Комнин, постара ќерка на Марија и на Андроник Дука, по мајка била внука на Трајан, синот на царот Јован Владислав. Убава, паметна и амбициозна. Во бракот со Алексиј Комнин имала три деца: синот Јован и ќерките Ана и Теодора. ЛИТ.: ш. Дил, Византиске слике, Ⅱ, Београд, 1929, 84–109. К. Аџ. Владимир Дуковски