ДРАГОЕВИЌ, Богосав

ДРАГОЕВИЌ, Богосав (с. Бадњевац, Србија, 22. Ⅷ 1902 – Бел-град, Србија 15. Ⅶ 1989) – хирург, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Бил директор на Хируршката клиника во Скопје (1958-1965). Основач е на Неврохируршкото одделение и на неврохирургија во Република Македонија(1959). БИБ.: Хирургија, И – Ⅲ, Белград, 1964. Ал. Ставр. Борка Драгоевиќ -Јосифовска