ДОРЕВСКИ, Кирил Страхилов

ДОРЕВСКИ, Кирил Страхилов (Ресен, 12. Ⅴ 1934) – фармацевт, редовен проф. на Фарм. ф. во Скопје и декан (1994-1998). Бил помошник-генерален директор во фармацевтската индустрија „Алкалоид” – Скопје, помошник-генерален директор во ХЕК „Југохром” – Јегуновце, претседател на Фармацевтското друштво на СФРЈ и на Фармацевтското друштво на Македонија (1984-1986). Л. П.–Т.