ДОЖДОВНИЦИ

ДОЖДОВНИЦИ (Саламандра) – род од фамилијата дождовници и мрморци (Саламандридае). Кај нас Дождовници се среќава само еден вид – шарен дождовник (Саламандра саламандра), кој ги населува влажните листопадни шуми. Дождосвирци