ДИПЛЕНИЦА

ДИПЛЕНИЦА -. вид сабја што се дипли (со свивање). Со кривото сечило, со дршката и понекогаш со штитникот, била користена и како ладно оружје на пешаците или коњаниците. Примероци има и во македонските музеи, а се опева и во народните песни. ЛИТ.: Трајан Никодиноски, Народни песни од Охридско, Охрид, 1974, 178. С. Мл.