ДИМИШКОВ, Борис

ДИМИШКОВ, Борис (Скопје, 1. Ⅹ 1938) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (1970–2004). Предавал предмети од областа на железниците. Пред тоа, работел во Македонски железници, а и потоа, како консултант, активно учествувал во реализацијата на нивните проекти. Љ. Т.