ДИМИТРОВА, Захарина Велова

ДИМИТРОВА, Захарина Велова (Ресен, 26. XI 1873 – Бугарија, 14. ИВ 1940) – прва жена лекар од Македонија. Медицина завршила во Нанси (Франција) на 27. Ⅱ 1901 г. За нејзината дисертација „Структурни иследувања на епифизната жлезда” била и наградена. Турските власти не $ дозволиле да биде лекар во Македонија, поради што останала во Бугарија. П. Б. Ратка Димитрова