ДИМИТРИЕВИЌ, Јанакие

ДИМИТРИЕВИЌ, Јанакие (с. Врапчиште, Гостиварско, 1879 – ?) – политичар. Завршил Медицински факултет во Цариград, бил пратеник во Отоманскиот парламент (1908–1912). По првата светска војна бил југословенски конзул во Истанбул. Бр. Св.