ДИМЕСКИ, Марин

ДИМЕСКИ, Марин (Прилеп, 24. Ⅲ 1948) – фотограф. Дипломирал историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Скопје. Со фотографија се занимава од 1970 г. Излагал самостојно и на групни изложби во земјата и во странство. Работи и на самостојни про-Марин Димески екти и фотографира во Њујорк, Египет, Израел, Кенија. Ал. Цв. ДИМЕСКИ, Методија Ристев