ДЕЦА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ , ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„ДЕЦА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Торонто, Канада, ?) – организација на млади луѓе од Македонија во Канада. Има цел да ја афирмира вистината за Античка Македонија, за животот и делото на Филип и на Александар Македонски. Сл. Н.-К.