ДАСКАЛОВ, Благој И

ДАСКАЛОВ, Благој И. (Разлог, 23. Ⅲ 1867 – Разлог, 29. Ⅲ 1956) – учител, револуционер, војвода на МРО. Брат на Никола Даскалов. Завршил втори клас во Разлог (1885). Учителствувал во Разлог, во Јакоруда и на други места. Од 1896 г. станал член на ОК на ТМОРО во Разлог. Во текот на Илинденското востание бил војвода на чета. ЛИТ.: Енциклопеди® „Пирински края”, И, Благоевград, 1995. Ал. Тр. ДАСКАЛОВ, Добри Захариев