ДАНЕВСКИ, Ѓорѓи

ДАНЕВСКИ, Ѓорѓи (с. Сарамзалино, Светиниколско, 1947) – сли Ѓ. Даневски, Пред иконата и калинките (1995) кар. Член е на ДЛУМ. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Љубљана (1972). Живее и работи во Виница. Остварил студиски патувања во Германија, Италија, Холандија, шпанија и други земји. Имал голем број самостојни изложби (Љубљана, Виница, Штип, Скопје, Делчево, Струга, Белград, Прокупље, Струмица, Берово…). Автор е и на повеќе фрески во македонските цркви (храмот „Свети Климент Охридски“ во Скопје, новата црква во Берово и др.). С. Мл.