ДАМАСТИОН

ДАМАСТИОН – древен град, сè уште нелоциран. Населен воⅤв. пр.н.е. Во градот имало ковачница од 390 до 320 г. пр.н.е. во која пајонските владетели ги ковеле своите пари. Во почетокот, ковачницата била под влијание на мајстори од Халкидик и Олинт, но подоцна работеле пајонски мајстори. ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје,1999. А. шук.