ГРИЗЕБАХ, Аугуст

ГРИЗЕБАХ, Аугуст (Аугуст Хеиндрицх Рудолпх Грисебацх) (1814– 1879) – германски ботаничар, еден од основоположниците на фитогеографијата. Во периодот од 29. Ⅵ – 21. Ⅶ 1839 г. престојувал во Македонија (ги посетил Пелистер и шар Планина), а на Пелистер (2. Ⅶ 1839) ја открил моликата – пелистерскиот бор Аугуст Гризебах (Пинус пеуце Грисеб.). На шар Планина открил и опишал поголем број нови видови за науката, како што се: Алканна сцардица, Цирсиум апендицулатум, Диантхус цруентус, Лилиум албаницум, Педицуларис леуцодон, Потентилла холосерицеа, Саџифрага сцардица, Сидеритис сцардица, Силене њалдстеинии и др. Вл. М. Александар Гризо