ГРАШОК

ГРАШОК . (Писум сативум Л. ссп. сативум) – едногодишно растение од фам. Фабацеае. Потекнува од Југоисточна Азија, Закавказје и од Етиопија. Во светот се одгледува на околу 10.000.000 ха, најмногу во: Кина, Русија, САД, Англија, Холандија, Италија, Франција и во Белгија. Се консумира младото зрно (семе) во готвена состојба, конзервирано или смрзнато. Главно содржи протеини, шеќери, скроб, витамини (А, Б , Б , С) 12 и минерали (МгО, ЦаО, Фе О и 25 РО). Д. Ј. 25