ГОРНИЦА

ГОРНИЦА .(Пѕрус амѕгдалиформис Вилл., фам. Росацеае) – грмушка или мало листопадно дрво со бодливи леторасти, расте во Јужна Европа и во Западна Азија. Листовите се јајчесто издолжени, одоздола сивозелени, влакнести. Цветовите се бели, плодовите ситни, тркалезни, жолтокафеави крушки, богати со склеренхимски клетки и со танин. Термофилен и ксерофилен вид, со општа распространетост во РМ, на топли и суви станишта. Ал. Анд. Куќата во Горно Врановци во која беше напечатен првиот број на весникот „Нова Македонија“ (29. Ⅹ 1944)