ГОНЧАРОВ, Василие

ГОНЧАРОВ, Василие (Варшава, 1. Ⅱ 1905 – Скопје, 1962) – вонр. проф. на Техничкиот факултет во Скопје, Градежен оддел (1959– 1962) по предметите проектирање и градење патишта и организациско), Ⅱ, „Македонски јазик”, 13-14, 1963, 173Класа ГОЛОСЕМЕНИ (Гѕмноспермае) 276; Тхе Проблем оф Вербал Моодс ин Славицс Лангуагес, ИЈСЛП, 8, 1964,1-36; Етногенезата на Поткласа Ред Фамилија Претставници Словените во светлината на лингвистика- Птеридоспермидае – – изумрени та, И, „Македонски јазик”, 19, 1968, 5-20; За „механизмот” на словенско-романските Пхѕллоспермидае Цѕцадалес Цѕцадацеае 9 рода, 16 вида односи на Балканскиот Полуостров, „Ма-Цхламидоспермидае Њелњитсцхиидае Њелњитсцхиацеае 1 род со 1 вид кедонски јазик”, 21, 1970, 5-18; Значењето Гнетидае Гнетацеае 1 род, повеќе видови на македонскиот јазик во балканистички-Епхедралес Епхедрацеае 1 род со 42 вида те студии, зб.: Пристапни предавања, приво Македонија 2 автохтони лози и библиографија, Скопје, 1974, 37-43; Структурална споредба на еден влашки и Стацхиоспермидае Гингкоалес Гингкоацеае 1 род со 1 вид, терц. реликт македонски текст, „Прилози”, ОЛЛН Цонфиералес Арауцариацеае 2 рода со 30 вида МАНУ, 5/2, 1974, 35-40; Он тхе Мецханисм оф (иглолисни) Цепхалотаџацеае 1 род со 5 вида Славиц-Романиан Лингуистиц Интерференце ин тхе Балканс, зб.: Булгариа, Паст анд Пресент: Студиес Подоцарпацеае 3 рода, 100 вида ин Хисторѕ, Литературе, Ецономицс, Мусиц, Социо-Таџодиацеае 10 рода, повеќе видови логѕ, Фолклор – Лингуистицс, Цолумбус, 1976, 296Таџацеае 4 рода, повеќе видови 309; Македонско-влашки лексички изеднаво Македонија 1 автохтон чувања како пример на централнобалканската културна заедница, „Македонски ја-Пинацеае 7 рода, 240 вида во Македонија 7 автохтони со има и глаголската придавка во македон-Цупрессацеае 6 рода, 100 вида скиот и влашкиот јазик, зб.: Научна дис-во Македонија 5 автохтони зик”, 32-33, 1982, 137-146; Конструкциите кусија на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, 2, Скопје, 1983, 1-12; Соутх Славиц да+Индицативе ин Цондитионал Цлаусес анд итс Генерал Лингуистиц Имплицатионс, зб.: Паперс фор тхе В. Цонгресс оф Соутхеаст Еуропеан Студиес, Цолумбус, 1984, 170-198; Размислувања за супстанцијалните и формалните обележја на словенските јазици, „Прилози”, ОЛЛН МАНУ, 12/1, 1987, 39-56; Тхе Фирст Славс ин Грееце, „Прилози”, ОЛЛН МАНУ, 14/2, 1989,5-46; Јазикот на првите Словени во Грција и историјата на македонскиот ја-