ГОЛЕМ ДУДУК

ГОЛЕМ ДУДУК -. дрвен народен дувачки музички инструмент во вид на дрвена мелодиска цевка (40-60 мм) со шест мелодиски отвори, со посебен засвирач, кој се наоѓа на почетокот од горниот дел на мелодиската цевка. Се применува при чување на добиток, а понекогаш и како придружник на орските игри на сретселските собири и другите колективни веселби. ЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 79. Ѓ. М. Ѓ. Врвот Голем Кораб