ГОДИШЕН ЗБОРНИК ФИЗИКА”

„ГОДИШЕН ЗБОРНИК – ФИЗИКА” („Аннуаире – пхѕсиљуе”) научно списание, еден од наследниците на „Годишен зборник”, Природноматематички факултет, издание на Факултетот за физика, односно Институтот за физика на ПМФ. Од 1977 заклучно со 1997 г. се објавени 18 броја со вкупно 2.020 страници и 205 статии. Статиите се главно пишувани на македонски или на англиски јазик. Авторите се претежно од Институтот за физика. Главни редактори биле: С. Бахчеванџиев (1977-81), Љ. Јаниќиевиќ (1982-94), М. Фукарова-Јуруковска (1995-97). Од 1998 г. продолжува да се печати со наслов „Пхѕсица Мацедоница“. В. Ур.