ГОГУШЕВ, Јанко Костов

ГОГУШЕВ, Јанко Костов (Стру-мица, 23. Х 1948) – онколог, генетичар, научен соработник во Институтот за експериментална медицина при Универзитетот „Рене Декарт” во Париз. Дипломирал на Мед. ф. во Скопје (1972). Потоа заминал во Париз, каде што магистрирал, докторирал и специјализирал клиничка онкологија. Научник со призната меѓународна афирмација и врвни достигнувања во областа на генетиката и молекуларната медицина. Бр. Н. Милан Гогушевски