ГЛИГОРОВСКИ, Петар

ГЛИГОРОВСКИ, Петар (Скопје, 7. Ⅱ 1938 – Скопје, 4. Ⅻ 1995) – сликар, режисер на анимирани филмови. Дипломира на Академијата за ликовни уметности во Белград, а анимација специјализира во Загреб. Еден од водечките претставници на македонската современа анимација. Автор е на првиот македонски анимиран филм „Ембрио Но. М” (1971). В. Масл.