ГИНЕКОКАСТРО

ГИНЕКОКАСТРО (Женско, Аврет Хисар) – средновековно византиско утврдување, на околу 14 км југозападно од Кукуш (Килкис). Го подигнал императорот Андроник Ⅲ Палеолог (1328–1341) за да го заштити Солун од нападите од север. Било многу добро утврдено со кули и цврсти бедеми, така што и жени можеле да го бранат. Поради тоа и го добило името Гинекокастрон – Женски Град. ЛИТ.: Иоаннис Цантацузени еџимператорис хисториарум либри Ⅳ, граеце ет латине И–Ⅲ, цура Л. Сцхопени, Боннае, 1828–1832, Ⅱ, 240–241; П. Н. МилÓков, Християнския древности западной Македонии, ИРАИК 4, 1899. К. Аџ. Ален Гинзберг