ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир

ГЕОРГИЕВСКИ, Владимир (Скопје, 1. Ⅵ 1942) – сликар, сценограф, професор на Архитектонскиот факултет. Дипломирал (1968) и Владимир Георгиевски магистрирал (1970) на Академијата за ликовни уметности во Бел-град. Самостојно излагал во Скопје, Белград, Виена, Истанбул, Рим. Во сликарството и цртежот ги нагласува експресионистичката и религиозно-метафизичката димензија. Л. Н.