ГАЧКА

ГАЧКА -. вид кратка хумористична народна приказна на границата на народна игра, блиска до гатанката, но поопширна од неа, наменета за забава и ведар дух. ЛИТ.: Боне Величковски, Кратките жанрови и детскиот фолклор во Куманово и Кумановско, „Фолклорот и етнологијата во Куманово и Кумановско”, СкопјеКуманово, 255-289. С. Мл. Миливој Гашевски