ГАБИЧАРИ

ГАБИЧАРИ (Мѕцетопхилидае) – мали двокрилни инсекти со долги антени. Се сметаат за мирољубиви комарци, кои немаат боцка. Живеат во компост, во гнили растителни остатоци, а ларвите, најчесто, ги има на шумските печурки, во стари дрвја и сл. Најпознат претставник од оваа фамилија е Сциара милитарис, чии ларви се среќаваат во шумската стела, понекогаш собрани во илјадна колонија во вид на тесна лента. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на Без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.