ВРВЧЕ СО ПАРИ

ВРВЧЕ СО ПАРИ – дел од невестински накит за на глава, од домашна изработка. Бил изработуван од стари метални пари, прикачени врз црвена волнена преѓа. Карактеристичен е за пределската целина Мариово. Сл. Ѓ. Габи вргањ

2019-01-05T19:45:14+00:00 0 коментари