ВОДНИ ЗМИИ

ВОДНИ ЗМИИ (Натриџ) – род од фамилијата смокови (Цолубридае), кои живеат во близина на вода. Како добри пливачи, секогаш ло-ват активно. Македонија ја населуваат два вида: белоушка (Натриџ натриџ) и рибарка (Натриџ тесселлата). Воден цвет еднодневка