ВИКЕНТИЈ, Лерински

ВИКЕНТИЈ, Лерински (Галија, ок. 400 – непознато, 450) – црковен писател одⅤв. Монашествувал и бил епископ во Лерин. Еден од ранохристијанските црковни великодостојници во Македонија, кои сведочат за постојноста на организиран црковен живот на македонската земја. Рат. Гр. Небојша Вилиќ ВИЛИЌ, Небојша (Велес, 17. XI 1962) – историчар на уметноста и професор на Факултетот за драм-ски уметности во Скопје, од 90тите години активен во анимирањето и популаризацијата на постмодернистичката ликовна сцена и Литургија на св. Василиј Велики, фреска во црквата „Св. Софија“ (Охрид, XI в.) критика. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје (1985). Магистрирал (1993) и докторирал (1997) на Филозофскиот факултет во Белград. Бил директор на СЦЦА во Скопје. Автор и приредувач на десетина книги (Статес оф Цхангес, 1994; НОА, 1996; 8 предавања за уметностите и новите технологии, 1998). М. Б.-П. Вилинско коњче