ВИДАКОВИЌ, Милое

ВИДАКОВИЌ, Милое (Белград, 28. Ⅰ 1898 – Белград, 1974) – физиолог, редовен проф. на Мед. ф. Член на Матичната комисија и еден од првите 19 наставници на новоформираниот Мед. ф. во Скопје (1947). Основач е на Институтот за физиологија, негов директор и шеф на Катедрата. Тој е прв продекан, а во еден мандат и декан на Мед. ф. во Скопје. Бр. Н.