ВЕТЕРИНАРНА КОМОРА

ВЕТЕРИНАРНА КОМОРА – здружение на ветеринарни стручњаци: доктори по ветеринарна медицина, ветеринари специјалисти, магистри и доктори по ветеринарни науки. Таа е непрофитна, непартиска, невладина, сталешка организација на ветеринарните стручњаци од Македонија. На 11. IX 1995 во Јокохама (Јапонија), на Генералното Собрание на Светската Ветеринарна Асоцијација (ЊВА), е примена за полноправна членка и е полноправна членка на Европската федерација на ветеринари. М. Д. – Ј. Б.