ВЕРНЕР, Ружа Стјепанова

ВЕРНЕР, Ружа Стјепанова (Ружа Њернер) (с. Цаново, Славонски Брод, Хрватска 16. Ⅱ 1900 – Ѓаково, Хрватска 22. Ⅱ 1981) – хистолог, ембриолог, редовен проф. на Мед. ф. Дипломирала на Мед. ф. во Загреб. Во Скопје доаѓа, по покана, како доцент од загрепскиот Мед. ф. (1947). Основач е и долгогодишен директор на Институтот за хистологија и ембриологија при Мед. ф. во Скопје и шеф на Катедрата. ИЗВ.: „Македонски медицински преглед”, 1–2, Скопје, 1980. Д. С.-Б.