ВЕНЕТИ

ВЕНЕТИ – најстаро име за Словените. Како Енети се среќаваат уште кај Херодот. Според античките писатели, го населувале балтичкото крајбрежје и поречјето на Висла. Во Ⅵ в. тоа име се употребувало само за западните Словени, прифатено и во современата историографија. Германците и денес некои од западните Словени ги нарекуваат Венди. ЛИТ.: Цх. Лубке, Славен зњисцхен Елбе/Саале унд Одер. Њенден–Полабен–Елбславен? Беобацхтунген зур Наменњахл, Јахрбуцх фüр дие Гесцхицхте Миттел-унд Остдеутсцландс, 41 (1993). К. Аџ.