ВЕЛКОВ, Иван

ВЕЛКОВ, Иван (Кавадарци, ? – Кавадарци, 1907) – член на Тиквешкиот ОРК на ТМОРО, трговец. Влегол во редовите на Тиквешкиот ОРК, основан од Даме Груев, во летото на 1894 г. По Солунските атентати бил обвинет и затворен (1903). Бил на заточение на о. Родос. По амнестијата одново бил затворен (Ⅻ 1906) и починал во затворот. ЛИТ.: С. Тошев, По кљрвав пљт, Софиџ, 1969. Ал. Тр. Кирил Велков