ВДОВИЧИНО ЦВЕЌЕ, РЕХИНГЕРОВО

ВДОВИЧИНО ЦВЕЌЕ, РЕХИНГЕРОВО (Кнаутиа цароли-рецхингери Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Дипсацацеае, познат само за околината на Кавадарци – Алшар. Се развива на подлога богата со арсен и антимон. Вл. М.