ВАРДАРЕЦ

ВАРДАРЕЦ – ветер што дува по долината на реката Вардар од Шар Планина и Скопска Црна ГоМашкиот хор „Вардар“ во СкопјеВАРДАР”, МАшКИ ХОР