БРИСАЛКА

БРИСАЛКА -. памучна ткаенина, шамија. Ј. Р.-П.