БОЈАЏИЕВ, Константин

БОЈАЏИЕВ, Константин (Коце) (с. Бања, Разлошко, 21. Ⅴ 1880 – Софија, 19. Ⅳ 1938) – учесник во Илинденското востание, драмски војвода. Се школувал во егзархиската гиманзија „Св. Кирил и Методиј“ во Солун. Во текот на 1902 година влегол во четата на Т. Давидов. Бил учесник во Илинденското востание и во Балканските војни како драмски војвода. ЛИТ.: Г. Попхристров, Револ• ционната борба в Битолски® окръг, Софи®, 1953. Ал. Тр.