БОЈАЏИЕВ, Драган

БОЈАЏИЕВ, Драган (Тетово, 18. Ⅱ 1930 – Охрид, 4. Ⅷ 1981) – музички публицист. Студира на Одделот за историја на музиката на Музичката академија во Љубљана (Д. Цветко). Дипломира на Теориско-наставничкиот оддел на ФМУ во Скопје. Соработник и долгогодишен главен музички уредник на Радио Скопје. Автор на прилози, коментари и критики во емисиите на Радиото и во периодичните публикации. Др. О. БОЈАЏИЕВ, Илија Симонов