БОСБОКИЛАС, Георги

БОСБОКИЛАС, Георги (Истанбул, 1923 – Скопје, 1986) – основач и директор на првата дистрибутер-ска куќа во земјата „Македонијафилм”, формирана во 1950 г. Во репертоарот грижливо го одржуваше квалитативниот баланс меѓу високо вреднуваните антологиски дела, популарните жанрови и остварувањата од помалку афирмираните кинематографии. Г. В.