БОРАНИЈА

БОРАНИЈА . (Пхасеолус вулгарис Л. Сави) – едногодишно растение од фам. Фабацеае. Потекнува од Јужна Америка. Во исхраната се користат свежите недозреани мешунки, готвени, за разни салати и конзервирани. Во свежите мешунки има: сува материја (околу 10%); белковини (3&5%); шеќери (3%); скроб (1,5%); целулоза (1%); витамини: С, Б , Б ; мине12 рални материи: КО, Ца, МгО и 2 ПО . Д. Ј.