БОГОМОЛКИ

БОГОМОЛКИ (Мантоидеа) – месојадни инсекти. Имаат преден пар грабливи нозе снабдени со трновидни хитински израстоци за фаќање на пленот. Името го до-биле по карактеристичната полени услови (по спарувањето) има појава на канибализам, кога женката го јаде мажјакот. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр. Св. Богородица Пелагонитиса, икона од јеромонахот Макариј од с. Зрзе (Прилепско), 1421/2 г. ложба на тие нозе, кога мируваат и се подготвуваат за ловење (како да молат). Женките полагаат јајца на дрво или на камен во пенлива, леплива маса која на воздух формира капсула. Излежаните ларви, како и возрасните единки, се хранат со инсекти и ларви. Познати се околу 2.000 видови. Кај нас е честа обичната богомолка (Мантис религиоса Л.). Живее претежно на тревни и суви терени. Телото $ е светлозелено долго до 7 цм. Активна е дење и е многу голема грабливка. Се храни претежно со членконоги.