БОГДАНОВСКИ, Игнатие Богданов

БОГДАНОВСКИ, Игнатие Богданов (с. Радибуш, Крива Паланка, 14. Ⅻ 1938) – специјалист по стоматолошка протетика, редовен професор на Ст. ф., каде што и хабилитирал (1977), а докторирал во Сараево (1989). Публикувал 130 статии. Уредник на едицијата „За стоматолошката болка”. Директор на Стоматолошкиот клинички центар (1978–1998) и организатор на собири (1987 и 1991) и конгреси на стоматолозите од Македонија (1994 и 1998). Е. М. Русомир Богдановски