БИТУМЕНСКИ ПРОИЗВОДИ БИМ

„БИТУМЕНСКИ ПРОИЗВОДИ БИМ“. – Свети Николе – фабрика за производство, пласман и вградување битуменски хидроизолациски материјали. Работи од 1957 г. Во 1976 г. е пуштена нова фабрика со 124 вработени, со капацитет од 25.000 тони изолациски материјали и асортиман од 100 производи. Приватизирана е од 1991 г. и оттогаш е акционерско друштво. Има сертификат ИСО 9001. Св. Х. Ј. – Д. Сл.