БИЛТЕН

БИЛТЕН“ (Тиквешко, јуни 1944 – Нова Пазова, мај 1945) – орган на штабот на Втората македонска НОУ бригада, на македонски јазик. Бил умножуван на циклостил, на зголемен број страници, со разни рубрики, од вести до крстозбори, ребуси и хумор. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 132-133. С. Мл.